Mark och lokaler

Kommunen har färdigplanerade industritomter som vi säljer. Vi har också lediga lokaler för industri och handel som vi hyr ut.

Lediga lokaler

Ska du etablera dig i Kristianstads kommun och söker lokaler? Kontakta vår företagslots så får du hjälp. Du kan också söka förvaltaren för kommersiella lokaler, genom kommunens växel. 

Lediga tomter för industrier

Vi har lediga industritomter runt om i kommunen.  Priserna varierar från 75 till 400 kronor per kvadratmeter. Via menyn hittar du en lista över verksamhetsmark för industri och handel.

Arrendera mark

Om du är intresserad av att arrendera kommunens mark så kontaktar du oss. Vi hjälper dig vidare.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.