Förskollärare, skolområde norra


Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.


Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Vi växer så det knakar!

Som medarbetare på skolområde Norra erbjuds du stora möjligheter till delaktighet och att påverka den egna arbetssituationen. Som stöd i den pedagogiska processen finns, förutom förskolechefen, också specialpedagoger, processledare och en förskoleutvecklare som leder våra kollegiala samtalsgrupper samt utvecklingsledare som stöttar arbetslagen i det systematiska kvalitetsarbetet och kan även fungera som mentor till våra nyaste medarbetare. Vårt förhållningssätt grundar sig i ICDP (vägledande samspel).

På skolområde Norra ges möjlighet att utveckla sina pedagogiska verktyg, att söka inspiration och infallsvinklar baserat på kombinationen av beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Vi ges också möjligheter att kollegialt få mötas upp och utbyta erfarenheter och kompetenser kring våra olika verksamheter i samarbetet med förskoleutvecklaren och de andra förskolorna på område Norra. I ett unikt samarbete med Högskolan Kristianstad får vi ta del av den senaste forskningen i fortbildningen kring vårt prioriterade område naturvetenskap.

Men det allra roligaste med att arbeta här på förskolorna är givetvis barnen! Att få ta del i deras utveckling och bidra till deras lärande och att möta alla våra familjer i olika konstellationer, från olika kulturer och bakgrunder, som välkomnar en att få vara en del av deras vardag, det är det som gör våra förskolor här på Näsby så speciella. Det skapar en Vi-känsla, en gemenskap över gränserna i området, framtidsmod - helt enkelt! 

Arbetsuppgifter


Som förskollärare på någon av våra förskolor arbetar du tillsammans med kollegor med vanligt förekommande arbetsuppgifter i förskolan. Du skapar en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder barnen en trygg omsorg och lärandemiljö. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Arbetet organiseras utifrån ett helhetsperspektiv som bygger på enskilda barns behov i kombination med hela förskolans kvalité.

Vi vill att du i ditt arbete är nyfiken på och vill utveckla dina kunskaper inom naturvetenskap. Du ska aktivt arbeta och utforska tillsammans med barnen, se det kompetenta barnet med lärandeobjektet i fokus.

Du är en tydlig och entusiasmerande ledare som hanterar förändrade situationer och olika människors agerande. Det är viktigt att du skapar en relation till barn, vårdnadshavare och kollegor som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar.

På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet enskilt och tillsammans med andra samt håller dig uppdaterad och tar tillvara på ny forskning och händelser i omvärlden. Du är delaktig i arbetslaget och bidrar till en god arbetsmiljö och kollegialt lärande. I arbetet ingår öppningar och stängningar.

Kvalifikationer


Vi söker dig som har förskollärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i förskolan eller pågående förskollärarutbildning med behörighet att bedriva undervisning i förskola. Det är meriterande med erfarenhet från arbete som förskollärare eller erfarenhet av arbete inom förskola eller förskoleklass. 

Du har pedagogisk förmåga och tydligt pedagogiskt syfte att skapa en lärande, lustfylld och utvecklande lek- och lärmiljö. Din förmåga att leda och stimulera barn i deras utveckling och att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje barns förutsättningar och behov krävs för arbetet.

Självklart är du väl förtrogen med och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare och är väl insatt i förskolans läroplan och Barnkonventionen samt har förmåga att omsätta dessa i praktiken.

Med engagemang möter du barn, vårdnadshavare och kollegor på ett lyhört, respektfullt och professionellt sätt. Du kan integrera digital teknik i den dagliga verksamheten och använda som redskap i ditt eget arbete. Vidare har du kunskap om den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet samt förmåga att ta egna initiativ, finna lösningar och hantera förändrade situationer.


Anställningsvillkor


Vi erbjuder fem tillsvidareanställningar på heltid med tillträde efter överenskommelse. Din placering är i skolområde norra, Näsby förskolor.

För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan vill vi att du bifogar examensbevis och lärarlegitimation. Om du erbjuds anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta någon av förskolecheferna Anna Niklasson, 0733-13 62 34, Marlene Holmqvist, 0733-13 49 90, Annika Eriksson, 0733-13 49 77 eller Maria Werngren, 0733-13 60 04.

Sista ansökningsdag: I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi kontinuerligt kallar sökande till intervju. Är du intresserad ber vi dig att skicka in din ansökan snarast, då anställning kan ske innan sista ansökningsdag om vi hittar rätt kandidat. Annonsen visas längst till och med 2019-04-22.

Välkommen med din ansökan via länken nedan tillsammans med CV och personligt brev. Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.

I Kristianstads kommun tillämpas heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Rökfri arbetstid tillämpas.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Löneform Månadslön
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Kristianstad
Referensnummer BUF-2019/65
Kontakt Annika Ericsson, förskolechef, 0733-13 49 77
Anna Niklasson, förskolechef, 0733-13 62 34
Maria Werngren, förskolechef, 0733-13 60 04
Marlene Holmqvist, förskolechef , 0733-13 49 90
Facklig företrädare Gunnel Nilsson, Lärarförbundet, 0733-13 69 56
Sista ansökningsdag 2019-04-22