Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.
Industrinatten 15 november
Industrinatten 15 november

Industrinatten

Industrinatten är en kraftsamling för att visa upp tillväxtmotorn Kristianstad-Hässleholms industriföretag och underlätta företagens framtida rekrytering. Ungdomar på väg ut i olika studie- och yrkesval får möta företagare samt se olika branscher på ett sätt som annars inte är möjligt.

Industrinatten Skåne Nordost är en kraftsamling för att visa upp Tillväxtmotorn Kristianstad-Hässleholms industriföretag och underlätta företagens framtida rekrytering. För ungdomar på väg ut i olika studie- och yrkesval är Industrinatten många gånger den första kontakten med en arbetsmarknad som idag inrymmer en fantastisk bredd av olika yrkesroller och branscher.

 Ungdomarna får besöka arbetsplatser, prata med representanter från industrin och ställa frågor direkt till olika medarbetare – vad innebär det att arbeta här? Vilken utbildning krävs? Kan man få praktik hos er?

För företagen är Industrinatten ett tillfälle att ta udden av en förlegad bild av industrin som smutsig, bullrig, tung och monoton. Här kan man lyfta fram spännande produkter, ny teknik, schyssta arbetsmiljöer och, inte minst – visa på vägar till framtidsjobben. Ungdomarna är framtidens kompetenta medarbetare!

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.