Industrinatten - skola och näringsliv i samarbete

Nästan 600 gymnasieungdomar från Kristianstad och Hässleholm fick möta företagare och se olika branscher under Industrinatten den 25 april. Industrinatten är en kraftsamling för att visa upp tillväxtmotorn Kristianstad-Hässleholms industriföretag och underlätta företagens framtida rekrytering.

Industrinatten 25/4
Industrinatten 25/4

Industrinatten är ett exempel på gott samarbete mellan skola och näringsliv. För många ungdomar är Industrinatten den första kontakten med en arbetsmarknad som idag inrymmer en fantastisk bredd av olika yrkesroller och branscher som kan erbjuda ett arbete.

Ungdomarna får besöka arbetsplatser, prata med representanter från industrin och ställa frågor direkt till olika medarbetare – vad innebär det att arbeta här? Vilken utbildning krävs? Kan man få praktik hos er?

För företagen är Industrinatten ett tillfälle att ta udden av en förlegad bild av industrin som smutsig, bullrig, tung och monoton. Här kan man lyfta fram spännande produkter, ny teknik, schyssta arbetsmiljöer och, inte minst – visa på vägar till framtidsjobben. Ungdomarna är framtidens kompetenta medarbetare!

Det blev en häftig eftermiddag och kväll, den 25 april, när nästan 600 ungdomar samlades i Optimerahallen i Hässleholm för att sedan bussas ut i verkligheten. Engagerade företag ledde besökarna runt i verksamheterna. Alla klasser fick två besök var och återsamlades sedan i hallen för att summera sina erfarenheter.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.