Företagarfrukost på Krinova.
Företagarfrukost på Krinova.

Nätverk och projekt

Vi stödjer, utvecklar och stimulerar näringslivet i Kristianstads kommun genom att vara medarrangör i många olika aktiviteter och nätverk. Här får du tips om organisationer och nätverk som kan vara till nytta för din verksamhet. Vi presenterar också våra aktuella projekt.

Träffa andra företagare

Vi har regelbundna frukostmöten och lunchträffar där du får chansen att träffa andra företagare, politiker och kommuntjänstemän och få information om aktuella frågor. Vid dessa möten berättar vi till exempel om hur upphandlingar fungerar, bygglovsfrågor, serveringstillstånd och aktuella evenemang eller händelser. Du hittar inbjudningarna till träffarna i vårt nyhetsbrev och på vår facebooksida.

En gång om året prisar vi våra företagare på den stora Guldjubelgalan. 

Nyhetsbrev

En gång i månaden skickar vi ut nyhetsbrev med näringslivsinformation, inbjudningar till arrangemang och olika tips som kan gynna dig som företagare.

Aktuella projekt

Ung Företagsamhet, UF

UF är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation. De utbildar gymnasieelever i entreprenörskap genom processutbildningen UF-företagande. Eleverna får möjlighet att utveckla kreativitet och entreprenörskap.

Sommarlovsentreprenör, SLE

Sommarlovsentreprenör är ett framgångsrikt utbildningskoncept där unga får chansen att utveckla sin entreprenöriella förmåga. Varje år tar hundratals ungdomar runt om i Sverige chansen att prova på företagande som sommarlovsentreprenörer.

Destinationsutvecklingsprocessen

Företag och kommuner i nordöstra Skåne arbetar tillsammans i en lärprocess för för att skapa en kund- och näringslivsdriven destination redo att möta svenska och utländska besökare. Processen är kopplad till den nationella och regionala strategin för besöksnäringen.

Industrinatten

Industrinatten är en kraftsamling vi gör i samarbete med Industriellt utvecklingscentrum, IUC, för att visa upp regionens industriföretag och underlätta företagens framtida rekrytering.

Tillväxtmotor Kristianstad+Hässleholm

Skåne Nordost med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm är ett samarbete mellan de sex kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. Fokus ligger på tillväxt och att fler invånare ska ha arbete.

Nätverk och samarbetspartners

Näringslivsråd

För att förstärka det positiva samarbetsklimatet mellan Kristianstads kommun, myndigheter, organisationer och det lokala näringslivet finns ett näringslivsråd.

Näringslivsrådet

Skåne nordost

Tillsammans med Skåne nordosts sex kommuner samarbetar vi i att förstärka nordöstra Skånes förutsättningar för ett dynamiskt näringsliv med många entreprenörer. Arbetet är långsiktigt och syftar till att stärka näringslivets kompetensförsörjning samt medskapande av mötesplatser och innovationsmiljöer där företag kan växa och utvecklas.

Skåne Nordost

Krinova

Krinova är en landets 70 inkubatorer och science parks där samverkan mellan företag, organisationer, högskola och samhälle lägger grund för innovationer och utveckling. 90 företag har sin hemvist där.

Krinova

Greater Copenhagen

Kristianstads kommun är med i samarbetet Greater Copenhagen, som stöttar hållbar utveckling och ska öka sysselsättningen i Öresundsregionen.

Greater Copenhagen

Tourism in Skåne

Tourism in Skåne, dotterbolag till Business region Skåne, arbetar med marknadsinsatser, stöd och råd för utveckling och kunskap om nya marknader för besöksnäringen. Arbetet sker i samverkan med de skånska kommunerna.

Tourisminskane

Business Network International, BNI

Vi är samarbetspartner med BNI, som har ett kontaktnät av olika typer av företag och företagare. BNI träffas varje vecka för att bygga seriösa och långsiktiga relationer och där vi är välkomna.

Business Network International

Föreningen Christina

Föreningen synliggör, främjar och utvecklar kvinnors företagande i nordöstra Skåne och bidrar till att skapa mötesplatser där affärskontakter, nya tankar, idéer och produkter kan utvecklas. 

Föreningen Christina

Rotary

Rotary är ett världsomfattande yrkesnätverk som gör humanitära insatser. Grundidén är att eldsjälar från olika yrkesgrupper i samhället ska delge varandra kunskap för att tillsammans verka för en bättre värld.

Rotary

IFK Kristianstad

Sveriges häftigaste handbollsklubb!

IFK

Handelskammaren

Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation som arbetar i sydsvenska företags intresse och påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur. De sammanför också företag i olika nätverk och möten. 

Handelskammaren

Industriellt utvecklingscentrum, IUC

IUC Sverige är ett nationellt nätverk av regionala industriella utvecklingscentra – ett innovationsnätverk med örat mot marken. IUC analyserar och arbetar med projekt och processer som främjar industriell utveckling. IUC samarbetar med nationella myndigheter för att nå ut med program och insatser.

IUC

Handelsstaden

Kristianstads kommun, Handelsföreningen och Fastighetsägarna jobbar med centrumutveckling under namnet Handelsstaden Kristianstad AB. En viktig fråga för Handelsstaden Kristianstad är att utveckla stadskärnans utbud av handel, caféer och restauranger.

Handelsstaden

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.