Företagslots

Företagslotsen hjälper dig att hitta rätt kontaktvägar till den information och de tillstånd du behöver från kommunen. Kontakta företagslotsen när som helst via det här formuläret.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.