Jobbförberedandegruppen

Jobbförberedande gruppen arbetar med olika motivationshöjande insatser för att öka dina möjligheter till arbete, studier eller praktik. Exempel på insatser är att lära dig skriva Cv, personligt brev, arbetsmarknadsinformation, friskvård och stöd i hur du aktivt söker arbete.

Är du försörjningsstödstagare och i behov av hjälp av insatser som ger dig bättre möjligheter på arbetsmarknaden, kan du via din socialsekreterare få möjlighet till att komma till Jobbförberedande gruppen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.