Praktik och arbetsträning

Kommunen är verksam inom många områden. Vi tar emot studenter och skolelever för praktik och vi har verksamheter som erbjuder arbetsträning för dig som behöver extra stöd innan du får en anställning. Det främsta syftet med praktiken är att stärka dig i ett framtida yrkes- eller utbildningsval.

Utbildningspraktik

I många utbildningsprogram är en del av utbildningen förlagd till en arbetsplats, så kallad praktik. För många studerande är valet av praktikplats självklart, för andra är det svårare att hitta rätt. Hos oss finns det många verksamheter inom många olika områden allt från förskola, äldreomsorg, bibliotek, ekonomi till anläggningsarbete.

Vi ser studerande som ett värdefullt inslag i verksamheten och många arbetsplatser har en lång erfarenhet av att bidra till lärande på detta sätt. En del program på högskolan Kristianstad har en egen upparbetad relation med en kontaktperson i kommunen.

Varje förvaltning har en kontaktperson som du kan kontakta för att ta reda på om det finns en möjlighet för dig att få din praktik hos oss. 

Kontaktpersoner
FörvaltningKontaktperson
 Barn och utbildning  Catharina Thuvesson, 044-13 64 21
 Omsorgsförvaltningen  Mary Alvarsson Marks, 044-13 68 18
 Arbete och välfärd  Anders Hamrén, 044-13 28 18
 C4 Teknik  Maria Törnqvist, 044-13 54 43
 Kommunledningskontoret  Jenny Bondesson, 044-13 53 82 
 Kultur och fritid  Jonna Sjöberg, 044-13 58 60
 Miljö- och samhällsbyggnad  Malin Nilsson, 044- 13 51 51
 Räddningstjänst  Ellinor Wändahl, 044- 13 52 30

 

Praktik och arbetsträning

Syftet med att praktisera och arbetsträna är att du ska få ett arbete eller starta studier. I första hand erbjuder kommunen praktik och arbetsträning för:

  • ungdomar och arbetslösa vuxna som uppbär försörjningsstöd
  • ungdomar med funktionsnedsättning

Längden på praktik varierar beroende på vilka behov som den som söker har och tillgång på platser, men längst 3 månader.

Intresseanmälan

Om du är intresserad av en praktik så är du välkommen att ansöka genom att fylla i vårt formulär Intresseanmälan, Praktik Direkt.

Din ansökan behandlas av Matchningsgruppen som, utifrån hur många platser vi har för tillfället och vilka behov du har, bedömer om du har möjlighet att få en praktikplats. Matchningsgruppen meddelar dig om du kan erbjudas praktik eller inte.

Bra att veta för dig som söker praktik

Sekretessmedgivande

Är du som söker praktik inskriven och aktuell på Arbetsförmedlingen behövs ett sekretessmedgivande för att vi ska kunna administrera din ansökan om praktik mot Arbetsförmedlingen.

Ekonomi

Arbetsförmedlingen kan pröva om du kan få ekonomisk ersättning i form av ett aktivitetsstöd under en praktik.

Försäkringsskydd

Du är alltid försäkrad under praktikperioden.

Handledare

Praktikplatsen utser handledare under praktiken.

Uppföljning

Vi genomför uppföljningar under praktikperioden tillsammans med dig och din handledare. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.