Förstelärare, Lingenässkolan


Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 84 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.


Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Lingenässkolan är Kristianstads nyaste skola! Den står klar för inflyttning hösten 2019. En skola är inte bara en plats, utan en ide om en verksamhet med en tydlig pedagogisk inriktning för att få alla barn att lyckas enligt mottot Lingenässkolan - här får jag vara den jag är och bli den jag vill bli.

Lingenässkolan är en F-6 skola som inrymmer såväl grundsärskola som grundskola och fritidsverksamhet. Kristianstads nya skola är belägen ute på det vackra Lingenäset med naturen som närmsta granne. På skolan arbetar två lärare i varje klass och uppdragen är renodlade vilket bla innebär att lärare i fritidshem även undervisar på rasterna. Förvaltningens utvecklingsavdelning kommer att finnas som stöd i det pedagogiska utvecklingsarbetet. På grundskolan kommer det att finnas plats för ca 700 elever uppdelade i fyra paralleller. Grundskolan kommer också att bedriva verksamhet för nyanlända organiserade i förberedelseklasser.

Hur ofta kommer möjligheten att vara en del av utvecklingen av en alldeles ny skola? Nu är det din tur! Läs mer och skicka in din ansökan.

Arbetsuppgifter

Ditt grunduppdrag är läraruppdrag i årskurs ett tillsammans med en annan kollega, där ni båda har ett delat mentorsansvar för en klass. I ditt läraruppdrag är du en del av ett arbetslag, där du som förstelärare också är arbetslagsledare för hela arbetslaget.

I ditt försteläraruppdrag ska du arbeta med hela skolan, med fokus skolutveckling generellt och med matematikutveckling som ditt specialområde. Du kommer att vara en av sju förstelärare på skolan och som grupp kommer ni att tillsammans med rektorerna leda utvecklingsarbetet på skolan.

I arbetsuppgifterna ingår även

- att ha fokus på inlärningsmiljön.
- att vara beredd att handleda enskild personal - i första hand inom ditt uppdrag men också inom andra frågor.
- att kunna genomföra exempellektioner där kollegor observerar din undervisning utifrån det formativa förhållningssättet i ditt klassrum.Du ska vara drivande inom BUSK.
-att vara en förebild både i teori och praktik.
-att vara beredd att ta ett stort eget ansvar för uppdraget och detaljutforma det i dialog med rektorer, arbetslagsledare och övriga förstelärare på skolan.

Kvalifikationer

Du som söker har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i årskurs 1-6 i matematik och att du i din legitimation är behörig att undervisa i ämnena svenska, So och/eller No i årskurs 1-3. Det är en fördel om du även har behörighet i svenska som andra språk i årskurs 1-3 liksom (något av )ämnena idrott, bild eller musik.

Vidare ska du genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning i skolväsendet. Utifrån dina tidigare erfarenheter kan du påvisa en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och handledning av andra lärare. Du innehar god förmåga att ge utvecklande återkoppling till elever, vårdnadshavare och kollegor med förankring i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Du har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen och har gedigna kunskaper inom det ämnesområde du undervisar i. I din roll krävs en mycket god pedagogisk kompetens samt en förmåga att anpassa ditt arbete till olika gruppers och individers förutsättningar. Du vill hela tiden utveckla dig själv och tänker utanför ramarna.

Vidare har du goda kunskaper kring hur man gör undervisningsobservationer, arbetar med spegling och feedback, leda gruppdiskussioner och ha samtal med enskilda kollegor. Du har även kunskaper kring hur värdegrundsarbetet kan utvecklas. För att lyckas i rollen är du en empatisk och självgående person som är strukturerad och tydlig.

Anställningsvillkor

Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med start 2019-08-14
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Maria Jönsson, rektor på telefon 044-13 42 83.


Sista ansökningsdag är 2019-04-05

Välkommen med din ansökan via länken nedan tillsammans med CV och personligt brev. Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.

I Kristianstads kommun tillämpas heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Rökfri arbetstid tillämpas.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Löneform Månadslön
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Referensnummer BUF-2019/209
Kontakt Maria Jönsson, rektor, 044-13 42 83
Facklig företrädare Annelie Olsson, LF, 0733-13 59 98
Emil Gillsjö, LR, 0733-13 49 88
Sista ansökningsdag 2019-04-05