Förskollärare, Huaröds förskola


Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 84 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.


Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Huaröds förskola med fyra medarbetare ligger vackert beläget uppe på åsen, omgiven av vacker bokskog, angränsande till Hörby kommun. Förskola, fritids och skola är samlade i en och samma byggnad och samverkan över gränserna är ett naturligt inslag i vår vardag. Vi arbetar kollegialt med Bjerevången- och Kalvalyckans förskola.

I vårt arbetssätt utgår vi från Lars Löwenborgs, Färdigheter för livet, som vi kombinerar med Bo Heijlskov Elvén och lågaffektivt bemötandet. Vi använder oss av detta genomgående i aktiviteter, lek, utevistelse, omsorg och lärande där alla delar är lika betydelsefulla för barnen.

Arbetsuppgifter

Du skapar en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder barnen en trygg omsorg och lärandemiljö. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Arbetet organiseras utifrån ett helhetsperspektiv som bygger på bedömning och dokumentation av det enskilda barnets behov i kombination med hela förskolans kvalité.

Du är en tydlig och entusiasmerande ledare som hanterar förändrade situationer och olika människors agerande. Det är viktigt att du skapar en relation till barn, vårdnadshavare och kollegor som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar.

På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbete enskilt och tillsammans med andra samt håller dig uppdaterad och tar tillvara på ny forskning och händelser i omvärlden. Du är delaktig i arbetslaget och bidrar till en god arbetsmiljö och kollegialt lärande.

Kvalifikationer

Du som söker har förskollärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i förskolan, utbildning i teckenkommunikation TAKK samt har pedagogisk förmåga och tydligt pedagogiskt syfte att skapa en lärande, lustfylld och utvecklande lek-/lärmiljö. 

Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som förskollärare alternativt erfarenhet från arbete inom skola/omsorg eller ledarerfarenhet från barnverksamhet. Din förmåga att leda och stimulera barn i deras utveckling och att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje barns förutsättningar och behov krävs för arbetet.

Du är väl förtrogen med och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare och är väl insatt i förskolans läroplan och Barnkonventionen samt har förmåga att omsätta dessa i praktiken. Du har förmåga att hantera vanligt förekommande arbetsuppgifter för åldersgruppen 1-6 år och kan arbeta både vid öppning och stängning av förskolan.

Med engagemang möter du barn, vårdnadshavare och kollegor på ett lyhört, respektfullt och professionellt sätt. Kunskap kring barns språkutveckling och andra uttrycksformer såsom bild, musik, rörelse är förutsättningar för arbetet. Du kan integrera digital teknik i den dagliga verksamheten och använda som redskap i ditt eget arbete. Vidare har du kunskap om den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet samt förmåga att ta egna initiativ, finna lösningar och hantera förändrade situationer.

Du har förmåga att hantera vanligt förekommande arbetsuppgifter för åldersgruppen 1-6 år och kunna arbeta både vid öppning och stängning av förskolan.


Anställningsvillkor

Vi erbjuder ett vikariat på heltid under perioden 2019-05-13 - 2020-05-29. Din placering är på Huaröds förskola. För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När sökande erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Catarina Johannesson, rektor på telefon 0733-13 43 03.

Sista ansökningsdag är 2019-04-03.

Välkommen med din ansökan via länken nedan tillsammans med CV och personligt brev. Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.

I Kristianstads kommun tillämpas heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Rökfri arbetstid tillämpas.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Löneform Månadslön
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Referensnummer BUF-2019/193
Kontakt Catarina Johannesson, rektor, 0733-13 43 03
Facklig företrädare Ewa Folkvik, Lärarförbundet, 044-13 45 32
Sista ansökningsdag 2019-04-03