Förskollärare, Lingenäs grundsärskola


Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 84 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.


Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Lingenässkolan är Kristianstads nyaste skola!

Vill du vara med i starten?


Den står klar för inflyttning hösten 2019. En skola är inte bara en plats, utan en verksamhetsidé med tydlig pedagogisk inriktning för att få alla barn att lyckas enligt mottot för Lingenässkolan - här får jag vara den jag är och bli den jag vill bli.

Lingenässkolan är en F-6 skola som inrymmer såväl grundsärskola som grundskola och fritidsverksamhet. Kristianstads nya skola är belägen ute på det vackra Lingenäset med naturen som närmsta granne. Lingenässkolans fysiska miljö är tillgänglighetsanpassad och skapar goda förutsättningar för inkludering både när det gäller undervisning och lek. Inom grundsärskolan är personaltätheten hög och varje klass har ett arbetslag knutet till sig bestående av speciallärare/specialpedagog, fritidspedagog/förskollärare och elevassistenter.

Skolan har en bred pedagogisk plattform, förankrad i skolans alla verksamheter i samklang med varandra. Kärnan i vår pedagogiska helhetside här får jag vara den jag är och bli den jag vill bli genomsyrar all verksamhet på skolan. Genom skolans betoning på ett gott bemötande, ett inkluderande perspektiv och att undervisningen vilar på ett formativt förhållningssätt och ett språkutvecklande arbetssätt skapar vi en trygg skola med elever som utvecklas mot sina mål. På Lingenässkolan vistas eleverna i en trygg miljö där de blir bemötta för den person de är och erbjuds möjligheter till utveckling och att lyckas varje dag

Arbetsuppgifter

Du skapar en pedagogisk miljö som stimulerar och utmanar elevernas utveckling och lärande ur ett heldagsperspektiv. Vidare arbetar du för att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön, utvecklar stimulerande och utmanande lärmiljöer samt erbjuder eleverna alternativa lärverktyg. Frågor rörande inkludering och tydliggörande pedagogik ingår som en naturlig del i din arbetsvardag. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje elevs förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med grundsärskolans läroplan.

Du är en tydlig och entusiasmerande ledare för eleverna och hanterar förändrade situationer på ett tålmodigt och lugnt sätt. Det är viktigt att du skapar tillitsfulla relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroende.

Som förskollärare har du goda kunskaper om såväl förskoleklassens som grundsärskolans styrdokument och även alternativa lärverktyg. På ett systematiskt sätt reflekterar du både enskilt och tillsammans med kollegor samt håller dig uppdaterad och tar tillvara på ny forskning och händelser i omvärlden. Du bidrar aktivt i arbetslaget för att skapa en god arbetsmiljö och ett utvecklande kollegialt lärande.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har förskollärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i förskola. Det är meriterande om du har intresse av att läsa speciallärarprogrammet med inriktning utvecklingsstörning. Erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd eller som förskollärare är meriterande. Det är meriterande om du har kunskap om TAKK och AKK.

Du är väl insatt i grundsärskolans läroplan, barnkonventionen och de yrkesetiska principerna för lärare. Vidare har du förmåga att utmana eleven utifrån dess förutsättningar och kan skapa lust och engagemang för lärande och lärmiljön. Dessutom har du kunskaper om elevers språkutveckling. Rollen kräver att du kan integrera digital teknik i den dagliga verksamheten och använda som redskap i ditt eget arbete. B-körkort är ett krav.

Med din pedagogiska förmåga kan du skapa en god lärmiljö som stimulerar till utveckling. Genom positiv och ömsesidig respekt får du en bra relation med barn, vårdnadshavare och kollegor. 

Anställningsvillkor

Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med start 2019-08-07. Placering är på Lingenäs grundsärskola. För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan vill vi att du bifogar examensbevis och lärarlegitimation. Om du erbjuds anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Susanne Vildros, rektor, på telefon 0733-13 62 22.

Sista ansökningsdag är 2019-03-28.

Välkommen med din ansökan via länken nedan tillsammans med CV och personligt brev. Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.

I Kristianstads kommun tillämpas heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Rökfri arbetstid tillämpas.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Löneform Månadslön
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Referensnummer BUF-2019/184
Kontakt Susanne Vildros, rektor, 0733-13 62 22
Facklig företrädare Christina Olander, Lärarförbundet, 044-13 63 22
Sista ansökningsdag 2019-03-28