Lärare åk 4, Näsby skola


Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 84 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.


Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Vill du vara med och forma och bygga framtidens skola? Här har du chansen. Vi utmanar dig att vara med och utveckla en av kommunens nya fokusskolor. Det innebär att du får vara en del i ett långsiktigt utvecklingsarbete. Du ingår i ett starkt team som målmedvetet arbetar för att höja skolans måluppfyllelse. Fokusskolorna har utökad bemanning och lärarna erbjuds samtalsledarutbildning, didaktisk handledning och professionellt stöd. Satsningen följs av forskare.

På Näsby skola går i dagsläget cirka 290 elever från åk F-5 och den kulturella mångfalden är stor. Stor gemenskap värdesätter vi högt liksom olikheter, vi stöttar och hjälper varandra i med- och motgång. Ett arbete på Näsby skola innebär många spännande utmaningar och vårt motto lyder: Näsby skola – en skola att växa i!

För att kunna möta det ökade elevantalet i området framöver byggs nu en ny skola som står klar hösten 2019. Skolan ligger på det vackra Lingenäset med naturen som närmsta granne. Fram till att den nya skolan står klar fortsätter vi att växa.

Arbetsuppgifter

Du arbetar med undervisning i grundskolans åk 4. Du kommer att tillhöra ett av våra arbetslag på vårt mellanstadium (åk 3-5). Arbetet innebär undervisning samt mentorskap. Näsby skola har tvålärarskap vilket innebär att du delar ansvar och mentorskap för klassen med en annan lärare. Hösten 2019 fortsätter arbetet på den nybyggda Lingenässkolan.

Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete och som stimulerar elever till lärande och eget ansvarstagande. Du har ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet och håller dig à jour om händelser i omvärld och ungdomars vardag.

Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Alternativa läroverktyg och dokumentation ingår som en naturlig del i ditt arbete.

Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kollegor driver du utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Kvalifikationer


Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i årskurs 4-6 i ämnena matematik och NO. Har du lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i årskurs 4-6 i SvA, idrott, engelska samt något praktisktestetiskt ämne i grundskolan är det meriterande. Du bör ha erfarenhet av arbete som lärare i grundskolan med flerspråkiga elever i mångkulturell miljö.

Undervisningen ska du kunna anpassa utifrån varje elevs förutsättningar och dina lektioner präglas av tydliga förväntningar, arbetsro och lust att lära. Vi ser gärna att du har förmåga att undervisa barn i behov av särskilt stöd. Arbetet organiserar och strukturerar du utifrån angivna mål.

För att lyckas i arbetet krävs att du skapar förtroendefulla relationer både i som utanför skolan och kan stödja eleverna i att hantera konflikter som uppstår. Du har engagemang, entusiasm och ett genuint intresse för skolans värld och hur den påverkas av omvärlden. Du bör kunna förstå och ha en helhetssyn på skolans verksamhet och hur den är organiserad inom kommunen.

Vidare är du en trygg pedagogisk ledare med förmåga att kritiskt analysera eget och arbetsgruppens arbetssätt för ständig utveckling. God förmåga att använda digital teknik i undervisningen samt som redskap för information, planering och dokumentation krävs.

Som person är du kommunikativ, lyhörd och väl förtrogen och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har fallenhet att analysera och dokumentera elevers förmågor och kunskaper.

Anställningsvillkor


Vi erbjuder en tillsvidaretjänst på heltid med tillträde 2019-01-07 eller enligt överenskommelse. Din placering är Näsby skola. För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Sista ansökningsdag: I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Löpande urval innebär att vi kommer att stänga rekryteringen senast 2018-12-12 men att det kan komma att ske innan om vi hittar rätt kandidat. Vi vill därför uppmana dig att söka tjänsten snarast.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Oscar Lindström, rektor på telefon 0733-13 53 58 eller Maria Jönsson, rektor på telefon 0733-13 42 83.

Välkommen med din ansökan via länken nedan tillsammans med CV och personligt brev. Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.

I Kristianstads kommun tillämpas heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Rökfri arbetstid tillämpas.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Löneform Månadslön
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Kristianstad
Referensnummer BUF-2018/865
Kontakt Oscar Lindström, rektor, 0733-13 53 58
Maria Jönsson, rektor, 0733-13 42 83
Facklig företrädare Annelie Olsson, Lärarförbundet, 044-13 59 98
Malhin Carlsson, Lärarnas Riksförbund, 0733-13 61 50
Sista ansökningsdag 2018-12-12