VA-handläggare

Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 83 000 invånare, bara en timmes resa från storstadsområdet vid Öresund. Vi är närmare 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss. Vårt arbete gör skillnad i människors vardag!

Tekniska nämnden ansvarar genom C4 Teknik för utveckling, byggnation och förvaltning av kommunens allmänna platser och byggnader. Nämnden har även uppdraget att ordna kommunal vatten- och avloppsförsörjning (VA) och är väghållningsmyndighet för de kommunala vägarna.

VA-avdelningen ser till att våra abonnenter får rent dricksvatten och att deras avloppsvatten renas så att miljön skyddas. Vi deltar också i att hantera dagvatten nu och i ett förändrat klimat. VA-verksamheten är en grundsten i ett hållbart samhälle. Ett hjärta i vår verksamhet är VA-handläggaren som tar hand om fastighetsägare och andra som behöver få anslutning till vårt kommunala vatten- och avloppssystem. VA-avdelningen är uppdelad i fyra enheter varav en av dem är utvecklingsenheten med 15 medarbetare. Enheten ansvarar för detaljprojektering av kommunala VA-ledningar, förprojektering inför exploateringar, VA-utbyggnader och kalkylering inför ledningsarbeten. Vi arbetar även med beställning till kommunledningskontoret av servitut och ledningsrätter, ledningsinventeringar och dagvattenutredningar.

Vi söker dig som är intresserad av kontakter med medborgare, skapa kundfokuserade strukturer, hitta tekniska och juridiska lösningar, utveckla information och samverka med andra för en god infrastruktur och miljö.

 
Arbetsuppgifter

Som VA-handläggaren blir du hjärtat i VA-verksamheten. I jobbet tar du hand om fastighetsägare och andra som behöver få anslutning till vårt kommunala vatten- och avloppssystem. Det innebär ofta mindre utredningar för att klargöra förutsättningarna, samråd med kollegor inom kommunen, beställa ledningsdragningar, lämna information, beräkna avgifter och ge tillstånd till inkoppling.

Du tar emot förfrågningar om anslutning till kommunalt vatten och avlopp, vilket ofta sker skriftligt i samverkan med kommunens medborgarcenter. Du kontrollerar och föreslår ändringar av de verksamhetsområden inom vilka kommunen har ansvar för olika vattentjänster (dricksvatten, spillvatten och/eller dagvatten). I arbetsuppgifterna ingår att stämma av med detaljplaner, bygglov, utbyggnadsplaner och tekniska förutsättningar. Detta samverkas nära med våra ingenjörer, strateger, projektörer och jurister. I jobbet har du stöd och samverkar även med våra informatörer. Du beställer ledningar, serviser och installation av vattenmätare samt beräknar underlag för debitering av avgifter utifrån taxan. Du förväntas så småningom utgöra avdelningens expert för Vattentjänstlagen (LAV), kommunens lokala VA-bestämmelser och VA-taxa.

Det finns stora utvecklingsmöjligheter i tjänsten. Rutiner, administrativ hantering, information, dataregister och webbtjänster behöver förbättras både internt och för våra abonnenter. Uppströmsarbetet behöver utvecklas med kontakter och information till allmänheten och verksamhetsutövare. Vi erbjuder dig specialutbildning genom tekniska och juridiska kurser i till exempel Vattentjänstlagen. Vi ordnar med introduktion och introducerar nätverk inom kommunen. Tillhandahåller tekniskt och juridiskt stöd samt tillgång till databaser och GIS.


Kvalifikationer

Vi söker dig med högskoleutbildning inom exempelvis teknik, lantmäteri, miljö, juridik eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Det är meriterande om du har utbildning inom kommunal vatten- och avloppsförsörjning, erfarenhet från offentlig verksamhet eller myndighetsutövning. Har du erfarenhet av liknande arbetsuppgifter eller som som VA-ingenjör, abonnentingenjör, bygglovshandläggare, lantmätare eller exploateringsingenjör är det meriterande. Du förväntas ha ett intresse av tekniska system, kundkontakt, administrativ ordning och regelverk. Självklart är du inriktad på lösningar och fortlöpande utveckling. Arbetet innebär dokumentation och kommunikation som kräver att du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. Din datorvana är god och du kan hantera Officepaketet. B-körkort krävs.

För jobbet behöver du ha förmåga att strukturera, förenkla och dokumentera processer för handläggning och kommunikation. Din förmåga att granska handlingar och juridiska dokument samt värdera dessa är god. Du har en kreativ förmåga för att kunna utveckla processer och hitta nya vägar för att uppnå målen.

Anställningsvillkor

Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med start snarast enligt överenskommelse. Placering är i moderna Rådhus Skåne i centrala Kristianstad i direkt närhet till buss- och tågstation. Vi arbetar i ett öppet landskap med stora möjligheter till stöd, interaktion och närhet till övriga förvaltningar. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Michael Dahlman på tfn 044-13 57 98.

Sista ansökningsdag är 2017-12-03.

Välkommen med din ansökan via länken nedan tillsammans med CV och personligt brev. Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.

I Kristianstads kommun tillämpas heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Rökfri arbetstid tillämpas.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Löneform Månadslön
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Referensnummer C4T-2017/946
Kontakt Michael Dahlman, enhetschef, 044-13 57 98
Facklig företrädare Jan Bogdanowicz, Vision, 044-13 51 64
Staffan Svensson, SACO, 044-13 54 87
Sista ansökningsdag 2017-12-03