Välkommen till Ungdomstorget
Välkommen till Ungdomstorget

Ungdomstorget

På Ungdomstorget får du som är 16-29 år hjälp och stöd för att få arbete eller påbörja studier. På Ungdomstorget arbetar en samordnare och en studie- och yrkesvägledare på heltid och utöver det finns arbetsförmedlare på plats under informationsträffar, rekryteringsträffar och möten.

Ungdomstorget är ett gemensamt initiativ av Kristianstads kommun och Arbetsförmedlingen och vänder sig till unga i åldern 16-29 år. Ungdomstorget erbjuder hjälp och stöd för att få arbete eller påbörja studier.

På Ungdomstorget arbetar en samordnare och en studie- och yrkesvägledare på heltid och utöver det finns arbetsförmedlare på plats under informationsträffar, rekryteringsträffar och möten. Ungdomstorget bedrivs också i nära samarbete med projektet Within och kommunens KAA-samordnare, det kommunala aktivitetsansvaret.

Vill du vara med och påverka Ungdomstorget?

Ungdomstorget startade upp under 2017 och utvecklas kontinuerligt. Vi söker därför unga som vill vara med i en inflytandegrupp och kan vara med och påverka. Om du vill vara med i gruppen kan du kontakta samordnare Josefin Karlsson.

Om du tillhör en förening eller organisation och är intresserad av samverkan med Ungdomstorget är du välkommen att kontakta samordnare Josefin Karlsson.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.