Ungdomstorget

På Ungdomstorget får du som är 16-29 år hjälp och stöd för att få arbete eller påbörja studier. På Ungdomstorget arbetar en samordnare och en studie- och yrkesvägledare på heltid och utöver det finns arbetsförmedlare på plats under informationsträffar, rekryteringsträffar och möten.

Välkommen till Ungdomstorget
Välkommen till Ungdomstorget

Ungdomstorget är ett gemensamt initiativ av Kristianstads kommun och Arbetsförmedlingen och vänder sig till unga i åldern 16-29 år. Ungdomstorget erbjuder hjälp och stöd för att få arbete eller påbörja studier.

På Ungdomstorget arbetar en samordnare och en studie- och yrkesvägledare på heltid och utöver det finns arbetsförmedlare på plats under informationsträffar, rekryteringsträffar och möten. Ungdomstorget bedrivs också i nära samarbete med projektet Within och kommunens KAA-samordnare, det kommunala aktivitetsansvaret.

Drop in

Välkommen att titta in till oss under våra drop in tider, då har vi personal på plats. Du kan också ringa och boka tid med oss.

Aktiviteter på Ungdomstorget

Samtalscafé - Livskompassen

Våren 2018 startar vi upp ett samtalscafé för unga i åldern 20-29 år.  Vi samtalar om olika teman, mat, sömn, stress och livskvalitet och delar tankar och erfarenheter. Tanken med caféet är att erbjuda en möjlighet att bryta invanda mönster och lära dig hur tanke, känsla och handling hör ihop.

Är du intresserad av att vara med? Deltagandet är gratis och vi träffas dagtid på torsdagar klockan 14.30 (med start den 5 april) på Ungdomstorget. Samtalsledare är socionomerna Marita Friberger och Josefin Karlsson. Anmäl dig senast den 27 mars till marita.friberger@kristianstad.se eller 0729-84 13 50.

Ungdomstorget föräldragrupp

Funderar du på vad du ska göra efter din föräldraledighet eller har du andra frågor som du vill prata med någon om? Ungdomstorgets föräldragrupp träffas några gånger per termin och det är deltagarna som styr samtalet.

Föräldragruppen träffas på Ungdomstorget.

Matchningsträffar med Arbetsförmedlingen

Varje fredag klockan 10 ordnar Arbetsförmedlingen matchningsträffar för arbetssökande på Ungdomstorget.

Vi finns på Facebook

Du hittar alltid information om våra planerade aktiviteter på vår facebooksida, Ungdomstorget.  

Vill du vara med och påverka Ungdomstorget?

Ungdomstorget startade upp under 2017 och utvecklas kontinuerligt. Vi söker därför unga som vill vara med i en inflytandegrupp och kan vara med och påverka. Om du vill vara med i gruppen kan du kontakta samordnare Josefin Karlsson.

Om du tillhör en förening eller organisation och är intresserad av samverkan med Ungdomstorget är du välkommen att kontakta samordnare Josefin Karlsson.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Ungdomstorget

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Kanalgatan 24

291 34 Kristianstad

Öppettider

Tis 10:00—12:00
Tis 13:00—15:00
Ons 10:00—12:00
Ons 13:00—15:00
Tors 10:00—12:00
Tors 13:00—15:00
Fler kontakter

Josefin Karlsson

Samordnare

0728-858417

Nils Håkansson

Studievägledare

0738-53 25 41