Använda bilder

När du använder bilder är det inte motivet som är det viktigaste utan känslan i bilden. Dina bilder ska harmoniera med färgvalet och platsen. Ett konsekvent bildspråk är viktigt för att skapa ett enhetligt ansikte utåt. Vår bildbank innehåller bilder som beskriver platsen Kristianstad.

Välj bilder utifrån sammanhang och försök alltid att utgå från vår färgskala i ditt bildval. Bilder med nyanser i blått och/eller orange och utomhusbilder med vatten närvarande är bäst att använda.

Bildbank

Vi bygger kontinuerligt upp en bildbank som innehåller både köpta bilder och bilder från platsen Kristianstad, tagna av en fotograf. Kommunens kommunikatörer ansvarar för innehållet i bildbanken.

Se bilderna på Kristianstads kommuns Flickr-konto här

Att tänka på vid användning

  • Ange fotografens namn.
  • Se till att bildvalet stämmer överens med varumärket.
  • Bilderna du väljer ska representera färgskalan och vårt grafiska utseende.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.