Verktygslåda

Platsvarumärket Kristianstad har egen logga, bilder, texter och grafiskt manér. Det är fritt fram för alla att använda.

Platsvarumärket lyfter fram de egenskaper och värden som vi med en koppling till platsen förknippar med Kristianstad och som vi vill att omvärlden också ska tänka på i samband med vår del av Skåne. En varumärkesplattform fungerar som en övergripande vägledning och praktisk guide i arbetet med att förmedla en tydlig, enhetlig och positiv bild av Kristianstad. 

Platsvarumärket skiljer sig från varumärket Kristianstads kommun som innefattar kommunens uppdrag och verksamheter, exempelvis skola, vård, byggande och kultur.

Platsvarumärket Kristianstad innefattar alla platser i det geografiska området Kristianstads kommun, från Mjönäs i norr till Maglehem i söder, från Landön i öster till Linderöd i väster.

Platsvarumärket Kristianstad får mer än gärna användas av alla aktörer som vill kommunicera den platsen vi gillar mest.

Vi samlar kommunikationen under ett gemensamt grafiskt manér. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.