Lättläst: Mötesplatser

På mötesplatser kan du träffa andra människor. Där gör vi olika saker tillsammans. Vi kallar platserna mötesplatser för ett gott liv.

På mötesplatsen gör vi olika saker tillsammans.
Vi fikar, har gymnastik eller spelar bingo.
Vi lyssnar på någon som spelar och sjunger
Vi har fester och gör gymnastik tillsammans.

Det är gratis att komma till mötesplatsen.
Om du vill kan du äta lunch som du betalar för.

Det behövs inget beslut från biståndshandläggaren
för att komma till en mötesplats.
Det finns flera mötesplatser
på olika platser i Kristianstads kommun.

Om du vill veta var närmaste mötesplats finns
kan du ringa till oss och fråga.
Ring till kommunen på 044-13 50 00.

Tillbaka

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.