Lättläst: Klaga på ett beslut

När du har fått ett beslut har du tre veckor på dig att överklaga. Du skickar ett skriftligt brev till kommunens omsorgsnämnd om vilket beslut du vill överklaga.

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du klaga.
Du har 3 veckor på dig att klaga från det att du fått ett beslut.
För att klaga ska du skriva ett brev till kommunens omsorgsnämnd.

Du skickar brevet till:
Kristianstads kommun
Omsorgsförvaltningen
Myndighetsenheten
291 80 Kristianstad

I brevet ska du skriva vilket beslut du inte är nöjd med.

Biståndshandläggaren bestämmer om ditt beslut ska ändras.

Om beslutet inte ändras skickas ditt brev vidare.
Brevet skickas till Förvaltningsrätten.
Länsrätten undersöker om ditt beslut ska ändras.

Tillbaka

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.