Lättläst: Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara både kroppslig och psykisk och kan innebära att du behöver särskild hjälp i vardagen.

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och service.
Vi ger den hjälp som passar dig för att du själv
skall kunna bestämma över din vardag.

Alla vill ha något att göra. 
Du som har en funktionsnedsättning kan komma till Stöd- och serviceenheten.
Du får komma varje dag.
På Stöd- och serviceenheten får du något att arbeta med.

För dig som behöver mycket hjälp finns olika 
sorters bostäder.
Vilken sorts bostad du kan få
beror på hur mycket hjälp du behöver.

För att du ska få hjälp behövs det ett beslut.
En LSS- handläggare på myndighetsenheten tar beslutet.
LSS betyder lagen om stöd och service till vissa personer
med funktionsnedsättning.

För att få ett beslut ska du prata med en LSS-handläggare.
Ring kommunens växel på telefonnummer 044-13 50 00.
Säg att du vill prata med en LSS-handläggare.
Tala om var du bor.
Växeln kopplar dig till rätt person.

Tillbaka

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.