Lättläst: Vård och omsorg

Kristianstads kommun vill ge dig möjlighet att leva ett gott liv efter dina förutsättningar.

Omsorgsförvaltningen ger vård och omsorg till äldre, 
stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

När du behöver vård och omsorg kan du få hjälp.
Du kan få hemtjänst i ditt hem
och hjälp med det du behöver för att kunna bo kvar hemma.

För dig som har stora behov av vård och omsorg
finns det vård- och omsorgsboenden.

Det finns även andra sorters stöd för dig 
Exempel på stöd är trygghetslarm, dagverksamheter, 
mötesplatser och korttidsboende.

Du ska prata med en biståndshandläggare för att få stöd.
Ring till kommunens växel på telefonnummer 044-13 50 00.
Säg att du vill prata med en biståndshandläggare.
Tala om var du bor och hur gammal du är.
Växeln kopplar dig till rätt person.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.