Lättläst: Stöd och hjälp

Om du har problem kan du får hjälp och stöd från kommunen.

Du kan få hjälp om du eller någon i din familj
använder droger.

Du kan få hjälp om du har stora skulder
och inte kan betala alla skulderna.

Du kan få hjälp om du inte har tillräckligt med pengar
för att betala hyran för din bostad eller köpa mat.
Det kallas för socialbidrag eller försörjningsstöd.

Du kan få hjälp om någon slår dig,
hotar dig
eller på annat sätt är elak mot dig.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.