Lättläst: Nämnder och förvaltningar

På förvaltningen arbetar de människor som sköter de uppgifter som kommunen ansvarar för. I nämnden finns politikerna.

De som arbetar på en förvaltning
kallas för tjänstepersoner.
De är inte politiker utan anställda på förvaltningen.
Fler än 7 tusen personer
är fast anställda av Kristianstads kommun
och några tusen är timanställda
eller månadsanställda.

I nämnden finns politikerna
eller förtroendevalda som de också kallas.
En nämnd leder arbetet
på en förvaltning.
Till exempel leder tekniska nämnden
arbetet på tekniska förvaltningen.

Medlemmarna i en nämnd är
mellan 10 och 15 politiker från olika partier.
De partier som har flest platser i fullmäktige
har också flest platser i varje nämnd.
Efter varje val till fullmäktige
slutar den gamla nämnden att arbeta
och fullmäktige väljer en ny nämnd.

En nämnd har ansvar för
att förvaltningen som den leder
arbetar på det sätt
som fullmäktige har bestämt.

Våra nämnder

Arbete- och välfärdsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Byggnadsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Omsorgsnämnden

Tekniska nämnden

Tillbaka

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.