Lättläst: Så här fungerar kommunen

Hela Sverige är uppdelat i 290 kommuner. De vanligaste sakerna som kommunen ansvarar för är skolan och vård av gamla.

Vi betalar pengar till den kommun vi bor i.
Det kallas kommunalskatt.

Vi får också vara med och bestämma
hur kommunen ska använda pengarna. 
Det gör vi när det är val i kommunen
genom att rösta på de politiker
som vi vill ska bestämma i kommunen.

Det är val i kommunen vart fjärde år.
Det var val till kommunen den 11 september 2022.

Kommunerna sköter till exempel skolan,
vård av gamla,
vatten och avlopp,
gator och parker,
bad och idrottsplatser.

Kommunen kan också hjälpa till
om du har problem med ekonomin.
Du kan få stöd om någon är elak mot dig
och behandlar dig illa.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.