Grafisk profil

Den grafiska profilen är viktig för den samlade bilden av kommunen. I ord, bild, färg och form skapar vi en tydlighet för mottagaren. Den grafiska profilen gör att vi blir enhetliga och vi lär omgivningen att känna igen Kristianstads kommun.

Vem får använda logotypen?

Logotypen används av Kristianstads kommun för att markera kommunen om som användare. I samverkansprojekt där kommunen är medfinansiär får externa parter använda logotypen.

Allt material som produceras enligt den grafiska profilen och där kommunens logga används ska skickas för godkännande.

Logotypen, både i EPS- och JPG-format. Du hittar de under relaterad information

Vattenriket

Grafisk profil för Biosfärområde Kristianstad Vattenrike. Du hittar den under relaterad information. 

Kulturnatt

Placering av logotypen

Logotypen placeras alltid i övre vänstra hörnet, utfallande.

Typsnittet som ska användas

Rubrik: Franklin gothic heavy

Brödtext: Franklin gothic book

Färgkoderna som ska användas

Grundfärg cmyk 29-91-0-0, RGB 186-48-137

Mönsterfärg cmyk 59-100-14-4, RGB 129-33-116

Logotyper att ladda ner:

Logotyperna hittar du under relaterad information. 

Har du frågor?

Söker du någon annan logga eller har frågor om den grafiska profilen, kontakta oss.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.