Verktygslåda

På den här sidan hittar du logga, bilder, texter och grafiskt manér till Bilden av Kristianstad. Det är fritt fram för alla att använda.

Platsvarumärket tydliggör de egenskaper och värden vi som har en koppling till Kristianstad förknippar med Kristianstad. Och som vi vill att omvärlden ska förknippa med vår plats. En varumärkesplattform fungerar som en övergripande vägledning och praktisk guide i arbetet med att förmedla en tydlig, enhetlig och positiv bild av Kristianstad. 

Varumärket Kristianstads kommun handlar om kommunens uppdrag och verksamhet till exempel skola, vård, byggande, vägar, kultur osv. Med platsvarumärket Kristianstad menar vi alla platser i det geografiska området Kristianstads kommun, från Mjönäs i norr till Maglehem i söder, från Landön i öster till Linderöd i väster. Platsvarumärket Kristianstad får mer än gärna användas av alla aktörer som vill kommunicera den platsen vi gillar mest.

Vi samlar kommunikationen under ett gemensamt grafiskt manér. 

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.