Brukarundersökning

Varje år tar vi hjälp av SKLs brukarundersökning för att ta reda på vad som fungerar bra och mindre bra inom socialtjänstens myndighetsutövande verksamheter. Resultaten används för att förbättra verksamheten och jämförs med andra kommuner.

Du som träffar myndighetsutövande socialsekreterare har möjlighet att svara på en enkät om vad du tycker om oss. Ta den chansen, dina svar är viktiga för oss.
Du som träffar myndighetsutövande socialsekreterare har möjlighet att svara på en enkät om vad du tycker om oss. Ta den chansen, dina svar är viktiga för oss.

Brukarundersökningen genomförs varje år under en månad med start i september. Då får medborgare som är i kontakt med myndighetsutövande socialsekreterare inom social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd och missbruks- och beroendevård möjlighet att svara på en enkät.

Undersökningen är viktig för att få reda på vad om fungerar bra och vad som fungerar mindre bra inom socialtjänstens myndighetsutövande verksamheter. Undersökningen är anonym och din handläggare kommer inte att kunna se vad du svarat.

Om du är i kontakt med oss inom flera av områdena inom tidsperioden så kommer du att få fylla i en enkät för varje område. Din handläggare kommer att förklara hur enkäten fungerar.  

Viktiga resultat

Du som svarar på brukarundersökningen väljer själv om du vill svara på frågorna, men för oss är dina synpunkter mycket viktiga. Ju fler som svarar på frågorna, desto bättre underlag får verksamheterna.

Resultaten från enkäten kommer att sammanställas varje område för sig och publiceras i kommun- och landstingsdatabasen Kolada och i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Där kan du sen se och jämföra resultat för Kristianstads kommun med andra kommuner. Dina svar kommer inte att kunna utläsas i den slutliga redovisningen. 

SKLs brukarundersökning

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.