Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Undersökningar, enkäter

Vi genomför regelbundet undersökningar bland medborgarna för att få veta hur man upplever vår verksamhet. Undersökningarna ligger till grund för kommunens utvecklingsarbete.

Vartannat år deltar vi i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning.

Vi gör också olika brukarundersökningar där vi frågar de som använder kommunens anläggningar, som idrottshallar, idrottsplatser eller andra mötesplatser, vad de tycker om anläggningarna.

Vi frågar också de personer som får hjälp inom omsorgen hur de upplever den hjälp de får. Vi frågar också skolelever och vårdnadshavare vad de tycker om förskolan och skolan.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.