Roland Sandelin (S)

Parti
Socialdemokraterna
Uppdrag
C4 Elnät AB, Ersättare
C4 Energi AB, Ersättare
Kristianstads Biogas AB, Ersättare
Bostadsort
Kristianstad
Telefon
0706-02 67 18
E-post