Jens Nordwander (S)

Parti
Socialdemokraterna
Uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden, Ledamot
Kommunfullmäktige, Ersättare