Göran Sevebrant (M)

Parti
Moderaterna
Uppdrag
AB Kristianstadsbyggen, Revisor
C4 Energi AB, Revisor
Kristianstads Airport AB, Revisor
Kristianstads Renhållnings AB, Revisor
Bostadsort
Åhus