Ewa Jakobsen (M)

Parti
Moderaterna
Uppdrag
Arbete och välfärdsnämnden, Ledamot
Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott, Ledamot
Kommunfullmäktige, Ledamot
Omsorgsnämnden, Ledamot
Valberedningen, Ersättare
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, Ersättare
Bostadsort
Tollarp