Daniél Tejera (L)

Parti
Liberalerna
Uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden, Ordförande
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Ordförande
Kommunfullmäktige, Ledamot
Bostadsort
Åhus
E-post