Dan Berger (S)

Parti
Socialdemokraterna
Uppdrag
Kommunfullmäktige, Ledamot
Kommunstyrelsen, Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ersättare
Kommunstyrelsens personalutskott, Vice ordförande
Kommunstyrelsens personalutskotts ärendeberedning , Ledamot
Räddningsnämnden, Ersättare
Bostadsort
Kristianstad