Dan Berger (S)

Parti
Socialdemokraterna
Uppdrag
Kommunfullmäktige, Ledamot
Kommunstyrelsen, Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ersättare
Kommunstyrelsens personalutskott, Vice ordförande
Kristianstads Industribyggnads AB, Ersättare
Kristianstads Kommunföretag AB, Ersättare
Räddningsnämnden, Ersättare
Bostadsort
Kristianstad