Christina Silverbern (M)

Parti
Moderaterna
Uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden, Ledamot
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Ledamot
Kommunfullmäktige, Ledamot
Bostadsort
Åhus