Carl Henrik Nilsson (SD)

Parti
Sverigedemokraterna
Uppdrag
AB Kristianstadsbyggen, Ledamot
Arbete och välfärdsnämnden, Ledamot
Kommunfullmäktige, Ledamot
Kommunstyrelsen, Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ledamot
Kristianstads Industribyggnads AB, Ledamot
Kristianstads Kommunföretag AB, Ledamot
Kultur- och fritidsnämnden, Ledamot
Räddningsnämnden, Ledamot
Valberedningen, Ledamot
Bostadsort
Kristianstad
E-post