Carl Henrik Nilsson (SD)

Parti
Sverigedemokraterna
Uppdrag
AB Kristianstadsbyggen, Ledamot
Arbete och välfärdsnämnden, 1:e vice ordförande
Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott, Ledamot
Kommunfullmäktige, Ledamot
Kommunstyrelsen, Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ledamot
Kommunstyrelsens personalutskott, Ledamot
Kristianstads Industribyggnads AB, Ledamot
Kristianstads Kommunföretag AB, Ledamot
Räddningsnämnden, Ledamot
Bostadsort
Kristianstad
E-post