Bengt Eriksson (SD)

Parti
Sverigedemokraterna
Uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden, Ledamot
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Ersättare
Kommunfullmäktige, Ersättare
Kultur- och fritidsnämnden, Ledamot