Annelie Fälth Simonsson

Parti
(inget parti)
Uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden, Ledamot
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Ledamot
Kommunfullmäktige, Ledamot
Kommunstyrelsen, Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ledamot
Räddningsnämnden, Ledamot
Valberedningen, Ledamot
Bostadsort
Kristianstad
Telefon
0734-22 02 30
E-post