Alexander Harrison (KD)

Parti
Kristdemokraterna
Uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden, Ledamot
Kommunfullmäktige, Ledamot
Kommunstyrelsen, Ersättare