Alexander Harrison (KD)

Parti
Kristdemokraterna
Uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden, Ledamot
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Ersättare
Kommunfullmäktige, Ledamot
Kommunstyrelsen, Ersättare
Bostadsort
Kristianstad
Telefon
0762-42 42 91
E-post
Ytterligare information
Ordförande i Kristemokraterna Kristianstad