Alexander Harrison (KD)

Parti
Kristdemokraterna
Uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden, Ledamot
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Ledamot
Kommunfullmäktige, Ersättare
Kommunstyrelsen, Ersättare
Bostadsort
Kristianstad
E-post
Ytterligare information
Ordförande i Kristdemokraterna Kristianstad