Valnämnden

Valnämnden har ansvaret att genomföra allmänna val till riksdag, regionfullmäktige, kommunfullmäktige och EU-parlamentet. Vi genomför även folkomröstningar om kommunfullmäktige eller riksdagen beslutar om det. I nämnden finns sju ordinarie ledamöter och sju ersättare.

Vi ansvarar för indelningen i valdistrikt och ser till att vi har ändamålsenliga vallokaler. Vi ska även se till att det finns röstmottagare.  

Om valet

Kristianstads kommun är indelad i tre valkretsar och 39 valdistrikt. I varje valdistrikt finns en vallokal där 5-8 röstmottagare tar emot väljarnas röster och genomför en preliminär sammanräkning. Totalt utser valnämnden ca 300 röstmottagare och genomför utbildning av dessa.

Mandatperioden för riksdag, kommunfullmäktigen och regionfullmäktige är fyra år.

 

Vi bygger fortfarande här

Här kommer vi att presentera alla förtroendevalda men vi har ännu inte byggt färdigt. Söker du information och kontaktuppgifter till våra politiker kan du istället leta på vår gamla webbplats.

Valnämnden

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.