Valberedningen

Kommunfullmäktige väljer ett stort antal personer till olika uppdrag. Valberedningens uppgift är att förbereda valen till nämnder, styrelser och bolagsstyrelser. I valberedningen finns sju ledamöter och sju ersättare.

Valberedningen är direkt underställd kommunfullmäktige och arbetar löpande under hela mandatperioden. Valåret är valberedningen särskilt aktiv.

Ledamöter och ersättare

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.