Namnberedning

Namnberedningen föreslår namn på gator, vägar och allmänna platser, till exempel torg. Namnberedningen består av både politiker och tjänstemän.

Det är tjänstemän på miljö- och samhällsbyggnadskontoret som tar fram underlag och namnförslag till de vägar, gator eller platser som ska få ett namn.

Namnberedningen förordar ett förslag som sedan går vidare till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Namnberedning

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.