Konstkommittén

Konstkommittén ansvarar för konstfrågor och köper in lös konst till offentliga lokaler i kommunen. Vi ska se till att konsten blir tillgänglig för alla. Konstkommittén består av politiker, tjänstemän och representanter från Kristianstads konsthall.

Konstkommittén har i uppdrag att köpa in lös konst till kommunens offentliga lokaler, förvaltningar och institutioner. Vi ska se till att det finns rutiner och strategier för inköp av lös konst.

Vi prioriterar angelägen samtidskonst, i första hand svensk och nordisk. Det bör finnas en balans mellan konstens olika uttryck.

Vi köper i första in konst från utställningar och endast i undantagsfall köper vi in direkt av konstnären.

I den mån det är möjligt köper vi in konst till en bestämd plats. Men vi kan också köpa kost för att placera ut den senare. Då har vi en diskussion med de brukare som finns på den tänkta platsen. Det är Kristianstads konsthall som ansvarar för placeringen av konstverken.  De har också en överblick över kommunens konstsamling.

Konstkommittén är beredande organ till kultur- och fritidsnämnden.

Konstkommittén

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.