Klimatberedning

Klimatberedningen har det politiska ansvaret att driva kommunens klimatarbete framåt. Vi ansvarar bland annat för att följa upp hur det går med vår klimatstrategi, biogasstrategi och avfallsplan. Klimatberedningen består av en representant från varje parti i kommunfullmäktige.

Beredningens arbete pågår under två år och avslutas i mars 2017.

Kristianstads kommun har som målsättning att de kommunala verksamheterna ska vara fossilbränslefria år 2020. Klimatberedningen ska ta fram en ny klimatstrategi samt en separat plan för klimatanpassning.

Beredningen ska även titta på hur man kan engagera medborgarna i klimatarbetet. Ungdomar är här en prioriterad grupp.

Klimatberedning

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.