Agenda 21

Agenda 21 är ett handlingsprogram för långsiktig hållbar utveckling. Lokalt arbetar Kristianstads kommun med  information och aktiviteter som riktar sig till både till barn, unga och vuxna. I ledningsgruppen för Agenda 21 finns 5 politiker.


Agenda 21 ska motverka natur- och miljöförstöring, fattigdom och bristande demokrati.

Vi jobbar bland annat med:

 • Framtidsveckan
 • Fairtrade City
 • Upptäckarklubben
 • Naturkul
 • Återvinningsshow

Agenda 21 antogs av FN vid en konferens om miljö- och utveckling i Rio de Janeiro 1992.

Sedan 1993 har Kristianstads kommun arbetat aktivt med Agenda 21.

Agenda 21

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.