Utskott och beredningar

Vi har ett antal utskott, beredningar, kommittéer och även revisionen. De ansvarar antingen för ett eget området eller arbetar på ett uppdrag av en nämnd.

Grupperna representeras av politiker och, i vissa fall, även av tjänstemän.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.