Tekniska nämnden

Tekniska nämnden har det politiska ansvaret för utveckling, byggnation och förvaltning av kommunens allmänna platser och byggnader. Det innebär att vi tar beslut om kommunala lokaler som skolor och underhåll av gator och grönytor. I nämnden finns elva ledamöter och sex ersättare.

Vi ansvarar också för vatten- och avloppsförsörjning (VA). Vi är även trafiknämnd vilket innebär att vi ansvarar för trafiktillstånd.

Tekniska förvaltningen, tidigare kallad C4 Teknik, arbetar för oss och verkställer våra beslut.

Ledamöter och ersättare

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.