Enkätundersökning 2019

Överförmyndarkansliet genomför under februari och mars 2019 en undersökning för att förbättra och stärka vår verksamhet. I enkäten vänder vi oss till gode män, förvaltare, förmyndare och särskilt förordnad förmyndare eller vårdnadshavare. Vi hoppas att du tar dig tid att besvara våra frågor.

Enkäten är öppen till och med den 10 mars.

För eventuella frågor ber vi dig kontakta kanslichef Marie Färm på telefon 044-13 51 15 eller marie.farm@kristianstad.se

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.