Östra Skånes Hjälpmedelsnämnds arbetsutskott

Östra Skånes hjälpmedelsnämnds arbetsutskott bereder ärenden till Östra Skånes hjälpmedsnämnd. De sammanträder regelbundet.

Ledamöter och ersättare

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.