Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har det politiska ansvaret för miljö- och hälsoskyddsarbetet i kommunen. Det innebär att vi bland annat tar beslut som rör olika tillstånd, miljöskydd och naturvård. I nämnden finns elva ledamöter och sex ersättare

Vi ansvarar för hälsoskydd, livsmedelshygien, alkohol- och serveringstillstånd, miljöskydd, naturvård och långsiktig planering i syfte att bevaka miljö- och hälsoskyddsintressen.

Vi arbetar mycket med utåtriktad information, råd och anvisningar. Vi utfärdar tillstånd och vi kan även förelägga om olika åtgärder. Varje år utser vi miljöpristagare.

Vårt uppdrag styrs av ett antal lagar och förordningar som Miljöbalken och Livsmedelslagen.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för oss och verkställer våra beslut.

 

Vi bygger fortfarande här

Här kommer vi att presentera alla förtroendevalda men vi har ännu inte byggt färdigt. Söker du information och kontaktuppgifter till våra politiker kan du istället leta på vår gamla webbplats.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.