Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har det politiska ansvaret för miljö- och hälsoskyddsarbetet i kommunen. Det innebär att vi bland annat tar beslut som rör olika tillstånd, miljöskydd och naturvård. I nämnden finns elva ledamöter och sex ersättare.

Vi ansvarar för hälsoskydd, livsmedelshygien, alkohol- och serveringstillstånd, miljöskydd, naturvård och långsiktig planering i syfte att bevaka miljö- och hälsoskyddsintressen.

Vi arbetar mycket med utåtriktad information, råd och anvisningar. Vi utfärdar tillstånd och vi kan även förelägga om olika åtgärder. Varje år utser vi miljöpristagare.

Vårt uppdrag styrs av ett antal lagar och förordningar som Miljöbalken och Livsmedelslagen.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för oss och verkställer våra beslut.

Ledamöter och ersättare

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.