Namnberedningen

Namnberedningen är ett beredande organ under kultur- och fritidsnämnden i Kristianstads kommun.

Namnberedningen ska, inför beslut om namnfrågor, allsidigt belysa och analysera förutsättningar för val av namn på gator, vägar, kvarter och platser (parker, broar) i Kristianstads kommun. Reglementet, som antogs i kultur- och fritidsnämnden 2019-03-14, går att läsa i sin helhet under relaterade information.

Ledamöterna i namnberedningen är; Lena Ohlsson (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Leif Sivtoft (S), Björn Nordman (SD). Ersättare är Björn Jönsson (S), Torvald Bennäs (L) och Christian Holstein (SD). Adjungerade tjänstemän är Peter Rosengren, utredare, kultur- och fritidsförvaltningen, Katarina Olsson, stadsantikvarie, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Anette Merkel, lantmäteriingenjör, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie Schönhult, intendent, Regionmuseet, Björn Rosenberg, sakkunnig, fd Skånes hembygdsförbund och Bertil Helgesson, sakkunnig, fd Regionmuseet.

 

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.